Utställningsklasser

2016 års juryn består av 10 bilbesiktigare med indelning på klasser, dessa vandrar runt och studerar egna ekipage